torsdag 30 oktober 2014

Tankar om cirkelmodellen - del 3 (Vad kan man fylla de olika faserna med?)

Fas 2, 3 och 4.

Fas2
I den här fasen går jag mer in på de språkliga "verktygen" som ska användas i uppgiften.Uppgiften skulle t.ex. kunna vara att välja ut två epoker som man koncentrerar sig mer på och sedan resonerar kring likheter och skillnader mellan dessa och även utifrån visa begrepp (som tidigare har tagits upp när arbetsområdet presenterades).

Låt eleverna i grupper, fundera på vad ordet resonera betyder. Låt dem också fundera på vad man gör när man resonerar.

Därefter är det dags att läsa flera exempeltexter där någon resonerar kring olika saker för att se hur man kan göra.

Fundera sedan över vilket slags språk de använder och hur texterna är uppbyggda - struktur. Finns det t.o.m. meningar som ni tillsammans kan konstruera som exempel, som eleverna kan återvända när de skriver egna texter?

Fas 3
Skriv en text tillsammans. Läraren är sekreterare och eleverna kommer med förslag.

Fas 4
Eleverna skriver en egen text, där målen tydligt finns med i uppgiften.

Och så till en av de viktigaste sakerna. Att jobba med att bli mer och mer medveten om hur viktigt språket är för att skolarbetet ska fungera. Att elever använder sig av språket för att visa vad de kan, men också vad de inte kan. Dessa funderingar, från filmen som följer:

https://www.youtube.com/watch?v=ojZSSxfvvGw&feature=youtu.be/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar