tisdag 24 juni 2014

Skriva korta texter av olika slag + de fem förmågorna del 2

Lektionen som följer kommer jag be eleverna att återigen sätta sig i grupper för att diskutera uppgiften från flippen.

Inledande frågan blir vad en förmåga egentligen är? Den diskuterar vi direkt gemensamt, med hjälp av en gemensam tankekarta. Därefter får eleverna prata om följande frågor:

-Vad betyder orden?
-I vilka sammanhang använder man sig av orden, alltså i vilka sammanhang diskuterar man o.s.v.

Alla elever ska skriva ner en kort förklaring till varje ord. Därefter kommer jag dela in dem i tvärgrupper för att de ska få möjlighet att prata med andra om orden, för att höra hur andra tänker och funderar kring begreppen. Det leder också till att de får använda sig av förmågorna genom att själva samtalar, diskuterar motiverar etc. I tvärgruppen ska de skriva ner en defintion/betydelse till varje ord och även skriva ner i vilket sammanhang förmågan kan användas. Detta ska lämnas in till mig.

Många små skrivuppgifter på ett kort arbetspass
I den här uppgiften ingår det mycket skrivning, på sätt som gör att de måste dels fundera på ordens betydelse och användningsområde, dels träna på att formulera sig i skrift, tillsammans med andra. Det här att skriva korta texter är bra. Eleverna och jag lär oss mycket och i del 3 kommer jag visa hur jag tänker mig att dessa förmågor kommer att användas i läsningen av "Mina drömmars stad" och för att skriva korta texter.

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar