onsdag 18 juni 2014

Kort om bedömning för lärande, med ett exempel.

Viktigt att fundera på varför man har prov och hur provet utformas. Viktigt också, tycker jag, att tänka
på att prov inte bara visar vad eleverna kan utan också hur min undervisning har varit. Fokuserar jag på rätt saker och får jag verkligen eleverna att förstå vilka saker de ska fokusera på?

I ämnet franska fick eleverna göra en läsförståelse. Där fick jag reda på vad eleverna hade lärt sig, men också vad jag hade lyckats lära ut. Bra att vet inför fortsättningen.

Lektionen efter fick eleverna jobba med samma läsförståelse igen, fast i grupp, utifrån bestämda frågor.

http://planeringariamnetfranska.blogspot.se/2014/05/lasforstaelseprov-jobba-tillsammans-for.htmlDet blev BRA resultat!

Det där med bedömning för lärande är inte dumt!

Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar