torsdag 17 april 2014

Fortsättning på språkutvecklande arbetssätt! - Inspirerande bok! Återkommande tips! Våga prova! Ta hjälp av dina kollegor! Svenska som andraspråk!

För att läsa det här inlägget kan det vara bra om du har läst det förra, eftersom detta bygger vidare på just det som tas upp där.Det jag rekommenderar, för att kunna börja jobba mer språkutvecklande, är att läsa Pauline Gibbons bok "Stärk språket stärk lärandet". Jag skriver om den igen, ett inlägg till på väldigt kort tid. Jag gör det för att återigen få prata om cirkelmodellen. Jag tror att vi, om vi hjälps åt, kan klara av att ta oss igenom ett arbetsområde utifrån den, utan att ha behövt läsa på så mycket mer om den nya forskningen kring språkets betydelse. Ta också hjälp av dina kollegor som är utbildade i svenska som andraspråk, de har många bra tips att ge dig.

Detta betyder inte att jag tycker att vi inte ska läsa om den senaste forskningen, för det tycker jag verkligen att alla ska göra, men det kan kanske vara lättare att ta till sig allt som finns om språkutveckling om vi har en definition av vad språkutveckling är och en egen erfarenhet av hur arbetet kan gå till.


Vad tycker ni andra? Kan det vara rätt väg att gå? Vad har ni för erfarenheter?

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar