torsdag 24 april 2014

Arbetsområdet börjar växa fram! Noveller/Processen

Äntligen börjar det kännas som att arbetsområdet kring noveller börjar växa fram. Det finns många viktiga saker att ta med, men det jag vill börja med att säga är att mitt mål är att eleverna ska känna att de efter varje arbetsområde har lärt sig mycket nytt, men faktiskt vill jag att de helst ska tycka att de får med sig något nytt och intressant efter varje lektion. Därför kommer arbetet att presenteras som en helhet, men jag kommer också ge eleverna små delmål att uppnå varje lektion. För där tycker jag att bloggens namn, "Elevens lärande i centrum", dyker upp. För jag vill verkligen ha en undervisning där lärandet är i fokus, eller i centrum, hela tiden. Och jag vill att eleverna, efter varje lektion, ska känna att de har lärt sig något nytt.

Exempelvis kommer första lektionens mål vara att veta hur en novell är uppbyggd och kanske kommer vi t.o.m. redan ha läst en novell och därmed ha fått tillgång till en ny författares språk och texter.

För att återgå till helheten så kommer arbetet presenteras på en blogg, dels eftersom står i LGR 11,

"Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg." (LGR 11, http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska)

dels för att jag tror och hoppas att en sådan presentationen av ämnet kan väcka elevernas intresse mer än en genomgång på tavlan. Där är min inspiration bloggen "Mitt flippade klassrum".

Vi ska jobba med kärleksnoveller. Kärlek är ju, och kommer antagligen alltid att vara, ett ämne som väcker tankar och som kan inspirera till egna texter, men dessutom har de i NO:n påbörjat ett arbete om detta redan och så kommer det en temavecka kring kärlek, sex och samlevnad. Då känns det ju fantastiskt roligt att få vara med och knyta ihop flera ämnen, för att förbereda eleverna inför detta.

Vi har dock inte bestämt vilka noveller som ska läsas - har ni tips?/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar