torsdag 21 april 2016

Samtal om film som leder fram till en resonerande text. Del 1.

Att läsa litteraturhistoria är väldigt roligt. Att läsa utdrag ur böcker, diskutera hur litteraturen hänger ihop med samhällsutvecklingen o.s.v. är väldigt givande. Detta brukar kunna kombineras med fantastiska skrivuppgifter och en av dem är att resonera. En film jag kan rekommendera att man ser är Oliver Twist. I den hittar man massor av saker att diskutera och fundera över.

För att träna på att resonera tycker jag att följande film är bra att använda:

https://www.youtube.com/watch?v=KxbabP0EBGk

(bloggar.ur.se/orkaplugga)

Viktigt är ju att eleverna får reda på vad de förväntas göra i uppgiften. Tydlighet är viktigt, men viktigt är också att inte bara fastna i betygssättningen, utan låta innehållet i det man ska resonera kring vara fokus för samtalet. Därför berättar jag att vi ska se en film som heter Oliver Twist.och att vi efteråt ska skriva resonerande texter om filmen. Vi pratar om vad resonera betyder och vad ett resonemang är. Vi pratar också om i vilka sammanhang det kan vara bra att kunna resonera. Jag berättar också att vi efter filmen kommer samtala om filmen, för att dela tankar och för att förbereda oss inför den resonerande texten.

Vi ser filmen och sedan är det dags att ha samtal om den. Jag har då förberett frågor för att vi ska kunna prata om våra tankar och funderingar om den. Frågorna syftar också till att så småningom kunna hjälpa oss att skriva en resonerande text. Viktigt är ju också att jag kanske inte kommer behövs ställa alla frågor utan elevernas tankar och funderingar får avgöra hur diskussionen ska föras framåt. Nya frågor kan ju dyka upp under tiden.

Förberedda frågor:

Vad fastnade du för i filmen?
Beskriv huvudpersonen!
Vad hade ni för förväntningar på filmen?
Motsvarade filmen era förväntningar?
(Berätta mer!)
Påminner filmen om någon annan film ni har sett, eller någon bok ni har läst?
(Vilken? Berätta varför!Berätta hur!)
Vad får du för bild av samhället?
(Ge exempel från filmen.)
Om du fick ändra något i filmen, vad skulle det vara?
(Berätta!)
Vilka frågor skulle du vilja diskutera om filmen?
Hur kommer det sig, tror du, att den här boken läses än i dag?
Jämför samhället i dag med samhället då.
(Likheter? Skillnader?)
Hur kan du vara med och påverka vårt samhälle?
Varför är det viktigt att vara med och påverka?
Hur kan du påverka vad som händer i skolan?
Vilka möjligheter hade Oliver Twist att påverka sin situation?
Hur kan skönlitteratur spela en viktig roll för sig, skolan, samhället...?


Vi kommer också följa upp diskussionen, kanske med nya frågor, kanske med en faktatext om den tiden, kanske med ett besök av någon som kan berätta mer om något ämne eleverna har fastnat för ...

Tillsammans en bra grund inför samtalet om filmen om att resonera. Frågorna till den kommer i nästa del./Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar