söndag 16 augusti 2015

Trygghet i alla led.

På många högstadieskolor har eleverna skåp, många olika lärare och har sina lektioner i flera olika salar. Detta kan vara jobbigt från början, men ofta går det väldigt bra. Det jag tror och hoppas är att om skolan har en tydlig organisation som lärarna känner sig trygga med, leder detta automatiskt till att lärarna kan skapa en trygg skola för eleverna, där de kan må bra, känna sig trygga och utvecklas och nå målen.

Trygga lärare vågar prova nytt, vågar misslyckas, vågar berätta om sitt misslyckande och kan också, utan att känns sig som dåliga lärare, ta emot tips och råd från andra lärare och sedan förändra och göra på ett annat sätt som förhoppningsvis gynnar elevernas lärande ännu mer.

Organisationen på skolan är viktig för att detta ska bli verklighet och framför allt rektors sätt att prata med, lyssna på och diskutera med lärarna. På samma sätt som vi gör med eleverna. Då blir också föräldrarna trygga och kan visa sina barn hemma att skolan är bra och värd att lyssna på.

Men kanske känner ni att jag har missat några led? Jo, det har jag nog. Trygghet stannar ju i inte hos rektorn, det fortsätter ju. Och det handlar ju också om våra politiker, att de vill satsa på skolan. Och då går det tillbaka till oss som röstar. En lång kedja, kanske mer en cirkel. En stor organisation där jag känner att om jag upplever trygghet så presterar jag bättre som lärare. Och det är då det händer, det som alla väntar på. Elevernas skolresultat vänder och blir bättre. Elevernas självförtroende blir bättre och resultaten ännu bättre.


Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar