torsdag 23 juli 2015

Samarbete kring betygssättning

Att samarbeta kring lektioner och planeringar tar i början en hel del tid. Men framför allt kräver det ett nytt tänk kring hur man kan jobba. För frågan är om det inte slutändan inte sparar tid och dessutom gör jobbet roligare. Och framför allt mer rättssäkert! Att jobba tillsammans flera lärare gör ju att man kan bedöma tillsammans och därmed sätta betyg utifrån gemensamma ramar.

Hur samarbetar ni på era skolor?

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar