söndag 29 mars 2015

Fler funderingar kring organisation... Språk- och ämnesutvecklande arbetssättt

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om hur jag tänker att organisationen kring utvecklingsarbete skulle kunna fungera. Det kan ni läsa här:

http://elevenslarandeicentrum.blogspot.se/2015/03/funderingar-kring-organisation.html

Nu har jag funderat vidare och mina tankar den här gången handlar om olika ämnen i relation till varandra i ett utvecklingsarbete. Grunden till allt arbete som görs måste vara väl förankrat i LGR 11 och speciellt i läroplanens första kapitel. Först därefter kan man gå in i olika fokus områden som skolan behöver jobba med och utveckla.

På en del skolor har det under året jobbats med mattelyft, språk- och ämnesutvecklande arbetssätt, hälsa etc. När jag tänker kring dessa ämnen återkommer jag för mig själv till att det finns ett ämne som kanske bör jobbas med först för att det sedan ska kunna ingå i alla andra ämnen hela tiden och ständigt ha hög prioritet på skolan. Eller kanske vara en av de viktigaste delarna jämt och ständigt oavsett vad man jobbar med?

Det jag tänker på är språk- och ämnesutvecklande arbetssätt.

Med detta tänker inte jag att det ämnesområdet är mycket viktigare än alla andra ämnen i skolan, men det är däremot otroligt viktigt eftersom språket både medvetet och omedvetet används i alla ämnen hela tiden, i allt vi gör, tänker, funderar på, skriver om o.s.v. Detta bör därför, enligt mig, vara ett fokusområde som ständigt är närvarande och som ständigt utvecklas - i allt vi gör.


/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar