torsdag 29 januari 2015

Så här efter BETT-mässan...

...sitter jag och funderar på vad jag har lärt mig. Jag funderar också vad jag kan använda i min undervisning direkt och vad jag kommer kunna lära mig och börja använda under terminens lopp.

Jag funderar också på hur en skola kan jobba för att förbättra sina kunskaper kring hur man använder digitala verktyg i undervisningen och hur man på skolan kan jobba för at hitta en gemensam vision. Stora frågor, jag vet. Men väldigt intressanta funderingar kring en viktig sak.

Jag var på Apple education leadership summit under min vistelse i London. Där vi fick vi lyssna på en rektor som hade förändrat en skola - från en skola som ingen ville gå på till en skola som många sökte till. De jobbade nu med ipads som verktyg och resultaten var mycket goda. Förändringen hade naturligtvis inte skett över en natt utan varit en mycket genomtänkt process där de först hade jobbat fram en gemensam vision på skolan, sedan hade alla lärare fått lära sig hur man använder ipads i undervisningen och när personalen var redo sjösattes projektet. Tidigt på terminen blev föräldrarna inbjudna till skolan för att ta del av informationen om hur man skulle börja jobba och därefter ordnandes det flera stycken workshops för föräldrar som kände att de behövde mer hjälp att lära sig det nya verktyget.

Hur har ni jobbat på era skolor?


/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar