torsdag 2 oktober 2014

Att våga använda nya meningar, ord och uttryck och våga göra fel.

Jag läser just nu en kurs i svenska som andraspråk. I kurslitteraturen tas det ofta upp hur viktigt det är att våga prova nya meningar, uttryck och ord för att kunna lära sig mer. Jag tänker att detta gäller för alla ämnen. Man kan ju inte bli bättre på något om man inte provar att göra på ett annat sätt - skriva en mening med ord man nyligen  har lärt sig, använda fler adjektiv för att beskriva något eller använda en synonym till ett ord för att utveckla språket i en text.

Jag tycker också att det är bra att lär att sig att det inte så farligt att göra fel. När man lär sig ett nytt språk kommer man göra man göra många fel, men ofta hjälper felen till att utveckla språket.

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar