fredag 20 juni 2014

Argumenterande text, hur jag och min kollega inledde arbetet.

Att skriva en argumenterande text behöver inte vara så svårt som jag tidigare har trott. Jag och min kollega började med att läsa i boken "Låt språket bära" där vi hittade en text av en elev på lågstadiet. I den syntes tydligt en struktur som kan vara bra att använda sig av för att lyckas med sin argumentation.

Första lektionen
Det jag alltid gör först är att berätta vad arbetet vi börjar med kommer att mynna ut i. Som i det här fallet - att själv kunna skriva en argumenterande uppsats. Jag berättar också hur vi kommer att jobba. När jag har gjort det tar jag upp lektionsinnehållet för den här dagen. Jag skriver också upp det på tavlan. Jag skriver också vad målet är för just den lektionen, så eleverna vet vad som förväntas av dem.

Flippat klassrum
Till hösten kommer jag också ha gett eleverna möjlighet att läsa igenom detta innan, eftersom jag har börjat att flippa mitt klassrum. Det är också bra för de elever som har studiehandledning. Ett lätt sätt för elev och studiehandledare att tillsammans gå igenom uppgifterna innan lektionerna så att eleven kommer in på lektionen med förkunskaper som kan vara bra att ha.

Det vi startar upp med är att prata om vad det är att argumentera?

1.Vad betyder ordet?
2.Kan ni förstå vad det betyder genom att använda er av andra språk?
3.Vad tänker ni på när ni hör ordet?
4.Har ni argumenterat i något sammanhang?

Det jag har lärt mig under årens lopp är att det oftast är bättre att låta eleverna sitta i smågrupper först och tillsammans gå igenom frågorna - då har alla elever möjlighet att vara med och räcka upp handen och komma med förslag till diskussionen i helklass. Ofta kan det vara bra att de får göra en tankekarta - det blir ett sätt att visa dem hur man kan strukturera upp sina tankar och de kan också göra det vid ett senare skede - innan de börjar skriva.

Jag brukar visa så här på tavlan:
Uppgift i gruppen:

Svara på följande frågor:
(Här skriver jag frågorna jag har nämnt innan)

Rita en tankekarta och skriv svaren på frågorna där  (och så ritar jag en tankekarta för att visa vad en tankekarta är).

Om vi sedan hinner, tycker jag att det är bra att fortsätta med att läsa en argumenterande text utifrån exempelvis dessa frågor, som också ska pratas om i smågrupper innan de diskuteras i helklass.

1. Vad handlar texten om? Ge exempel på var i texten man ser det.
2. Vad tycker författaren till texten? Ge exempel från texten.
3.Vilka argument använder författaren? Visa exempel från texten.

De här frågorna som jag har tagit kan verka likadana, men ofta tycker jag att det kan vara nyttigt att träna på att se nyanser i språket, frågorna ställs ju inte riktigt på samma sätt.

Fortsättningen
För att fortsätta jobbet så rekommenderar jag "Låt språket bära" eller "Stärk språket stärk lärandet". I den sistnämnda finns cirkelmodellen som jag rekommenderar att ha som grund för det fortsatta arbetet.

/Karin
                                                          

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar